13 april, 2017

Historik

AFSR grundades 1967 på initiativ av dåvarande verkställande direktören för IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin), Sven Brohult. Föreningen har under ett drygt halvsekel fungerat som en viktig brobyggare mellan svensk och fransk forskning genom olika typer av projekt. Vissa projekt har varit av mer övergripande natur, som t.ex. jämförande analys av svenska och franska statliga forskningsstrategier, åtgärder för att långsiktigt skydda och bevara miljön, och olika insatser för ökad samverkan mellan forskning och industri. Andra projekt har fokuserat på specifika teknikområden som t.ex. rymdforskning, materialteknik och bioteknik.

Förutom att arrangera seminarier, konferenser och symposier av olika slag har AFSR under årens lopp arrangerat studieresor, studiebesök samt forskar- och praktikutbyten inom olika forsknings- och teknikområden. Detta har bidragit till ökad kunskap om den forsknings- och utvecklingsverksamhet som bedrivs i de två länderna inom akademi och industri och skapat förutsättningar för ett ökat samarbete och utbyte.

Ett viktigt inslag i AFSRs verksamhet på senare år har varit de vetenskapspriser som delats ut till yngre forskare i Sverige och Frankrike. I Sverige delades priset ut mellan 2010 och 2013 i samarbete med Frankrikes ambassad i Stockholm och företagen L’Oreal (2010-2013) och Veolia (2010-2011). Teman för priserna har bl.a varit ”Biodiversity and Human Health”, ”Transport and Sustainable Development”, “Green Chemistry Serving Human Health” och “Sustainable Development and Human Health”.

Motsvarande pris till yngre forskare i Frankrike delades första gången ut 2012 i samarbete med Sveriges ambassad i Paris och företagen AstraZeneca (2012-2015) och Envac (2012). Teman för priset i Frankrike har bl.a. varit ”La Science et la lutte contre les bactéries multiresistantes”, ”La santé mentale – innovations diagnostiques et thérapeutiques”, och ”Le Diabète type 1 et type 2”.

Utdelningen av 2017 års priser till yngre forskare gjordes vid ett seminarium i Nice den 1 december 2017 i samband med AFSRs 50-årsjubileum. Temat för jubileumsseminariet, som arrangerades i samarbete med Sveriges ambassad i Frankrike, Sveriges konsulat i Nice och Université Nice Sophia Antipolis, var ”Noveaux concepts et méthodes thérapeutiques dans la recherche sur le cancer”. Temat för 2017 års forskningspris, som finansierades genom generösa donationer från Astra-Zeneca, Sverige och Astra-Zeneca, Frankrike, var detsamma som för jubileumsseminariet.

Prisutdelare var Sveriges ambassadör i Paris, Veronika Wand-Danielsson, och pristagare var:

  • Marie Vidal, Centre Antoine Lacassagne, Institut Méditerranéen de Protonthérapie, Nice
  • Ran Ma, Department of oncology and pathology, Karolinska Institutet, Stockholm
  • Thomas Henry, Department of Physics, Stockholm University
  • Argyris Spyrou, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Uppsala University