15 juni, 2017

Ledningsgrupp

Olle Kämpe, ordförande
Olle Kämpe är ordförande i AFSR sedan januari 2016, då han efterträdde Erik Sandewall, professor emeritus i datavetenskap vid Linköpings universitet. Olle Kämpe innehar sedan 2014 Torsten och Ragnar Söderbergs professur i klinisk endokrinologi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han är medlem av Kungliga Vetenskapsakademin och Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet samt adjungerad ledamot av Nobelkommittén.

Marc Fontecave, vice ordförande
Marc Fontecave är vice ordförande i AFSR sedan 2013. Han är professor vid Collège de France där han innehar professuren i de biologiska processernas kemi (”Chaire de Chimie des Processus Biologiques”. Han är ordförande i La Fondation du Collège de France och medlem av den franska vetenskapsakademin.

Börje Svensson, ordförande i AFSRs industrifond
Börje Svensson är sedan 2013 ordförande i AFSRs industrifond och även föreningens skattmästare. Han har haft ledande positioner inom akademi och näringsliv samt vid FN-organet UNIDO i Wien. Han är ekonomie doktor och var 1999-2008 adjungerad professor i företagsekonomi vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Claude Trink, vice ordförande i AFSRs industrifond
Claude Trink, som sedan 2006 är vice ordförande i AFSRs industrifond, är bergsingenjör och alumn från l’Ecole Polytechnique. Han har ansvarat för omfattande utvecklingsprojekt i regioner som drabbats av industriell nedläggning. Senast i regionen Picardie, och tidigare för det statliga kolbolaget Charbonnages de France. Han är ordförande i PPE, ett forskningscentrum för kompositmaterial, baserat i Saint-Avold i Lorraine.