14 november, 2017

AFSRs 50-ÅRSJUBILEUM 2017

Svensk-franska forskningsföreningen, AFSR (L'Association Franco-Suédoise pour la Recherche) fyllde under 2017 femtio år. Detta högtidlighölls med ett välbesökt jubileumsseminarium fredagen den 1 december 2017, på Château de Valrose i Nice.

Jubileumsseminariets tema var "Nouveaux concepts et méthodes thérapeutiques dans la recherche sur le cancer". Seminariet genomfördes under ledning av AFSRs ordförande, professor Olle Kämpe, och arrangerades i samarbete mellan AFSR, Sveriges ambassad i Frankrike, Sveriges konsulat i Nice och Université Nice Sophia Antipolis. Jubileumsseminariet arrangerades i anslutning till "La troisième journée Nobel de Nice", som ägde rum på Château de Valrose torsdagen den 30 november 2017.

Jubileumsseminariets huvudföreläsare var professor Jonas Bergh, Karolinska Institutet, professor Florence Pedeutour, Université Nice Sophia Antipolis, professor Mef Nilbert, Lunds universitet och professor Pierre Bey, Institut Curie-Paris.

I samband med jubileumsseminariet skedde utdelning av 2017 års priser till yngre franska och svenska forskare. Prisutdelare var Sveriges ambassadör i Paris, Veronika Wand-Danielsson. Temat för2017 års forskningspris var detsamma som temat för jubileumsseminariet, dvs. "Nouveaux concepts et méthodes thérapeutiques dans la recherche sur le cancer". Totalt utdelades fyra pris; ett vardera till en fransk och en svensk post-doc, och ett vardera till en fransk och en svensk doktorand.

Pristagare bland post-docs blev:

Marie Vidal, Centre Antoine Lacassagne, Institut Méditerranéen de Protonthérapie, Nice

Ran Ma, Department of oncology and pathology, Karolinska Institutet, Stockholm

Pristagare i doktorandkategorin blev:

Thomas Henry, Department of Physics, Stockholms universitet (fransk pristagare)

Argyris Spyrou, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Uppsala universitet

Forskningspriserna finansierades genom generösa donationer från Astra-Zeneca, Frankrike och Astra-Zeneca, Sverige.