27 februari, 2019

2018 års pris

Pristema 2018

Det tema som valdes för AFSRs pris till unga forskare 2018 var “The possibilities of digital technologies in the realization of the green, inclusive and sustainable city of the future”. Valet av tema var nära kopplat till det fransk-svenska strategiska partnerskap för innovation och gröna lösningar som undertecknades av president Emmanuel Macron och statsminister Stefan Löfven i november 2017.

Ett av partnerskapets fyra samarbetsområden är Gröna lösningar för transporter, ren energi och smarta städer. Valet av ”smarta städer” eller, mer exakt, ”gröna, inkluderande och hållbara städer” kan ses mot bakgrund av den snabba urbanisering som pågår i både Frankrike och Sverige. Detta innebär stora utmaningar i skapandet och tillhandahållandet av de innovativa, effektiva och hållbara lösningar som krävs för att behålla de människor och företag som redan bor och är verksamma i städerna, och för att locka nya bosättare, investerare och besökare.

AFSRs val av tema för 2018 års pris utgick från antagandet att det bland unga franska och svenska forskare inom olika discipliner finns kreativa idéer som kan bidra till förverkligandet av de gröna, inkluderande och hållbara städer som partnerskapet är inriktat mot. Detta antagande bekräftades av det stora antalet kvalificerade ansökningar som lämnades in.

Juryn för 2018 års pris

Juryn för 2018 års pris hade följande sammansättning:

  • Hervé Boisguillaume, Director of the Sustainable City Project and Head of the International Mission on Urban Planning and Housing at the Directorate of European and International Affairs, Ministry of Ecological and Solidarity Transition, Ministry of Cohesion of the Territories, France
  • Louis Henry, “Responsable des Territoires et du Développement durable à l’Institut CDC pour la Recherche”, Paris
  • Charlie Gullström, architect and researcher, Department of architecture, KTH (Royal Institute of Technology), Stockholm. Project leader, Sharing Cities Sweden (Stockholm)
  • Claude Trink, Vice-president, Industrial foundation of AFSR
  • Börje Svensson, President, Industrial foundation of AFS

Pristagare 2018 års pris

Post-doc kategorin

  • Mohamed Tahar Mabrouk, IMT Atlantique, Nantes, France

“Optimization and management of district energy networks based on digital tools”

Doktorand kategorin

  • Tatiana Babicheva, VEDECOM, Versailles, France

”Development of autonomous vehicles (taxis, shuttles) reservation strategies for dynamic ride-sharing”

  • Erica Eneqvist, Division of Urban and Regional Studies, KTH (Royal Institute of Technology), Stockholm

“Challenges and roles for local governments when participating in urban mobility experiments

  • Ali Padyab, Luleå University of Technology, Luleå

“Privacy concerns as an adoption barrier within IoT (Internet of Things) and smart city development”

Prisutdelning 2018 års pris

Prisutdelningen ägde rum den 31 januari 2019 i samarbete mellan AFSR och Frankrikes ambassad i Stockholm,  i samband med evenemanget ”Nuit des Idées”, arrangerat av Institut Française.

Prisutdelare var Frankrikes ambassadör i Sverige, David Cvach. Samtliga fyra pristagare deltog i det välbesökta evenemanget, liksom flertalet av medlemmarna i AFSRs Comité Directeur.

Bilder från utdelningen av 2018 års priser till unga forskare i Frankrike och Sverige


Från vänster till höger: Claude Trink, AFSR; Frankrikes ambassadör David Cvach; Abdel El Manira, AFSR; de fyra pristagarna:Tatiana Babicheva, Mohamed-Tahar Mabrouk, Erica Eneqvist, Ali Padyab; Helena Brag, AFSR; Börje Svensson, AFSR


Jurymedlemmen Charlie Gullström, KTH föreläser på temat ”Smart Cities: Green innovations and transformations”


Mohamed Tahar Mabrouk presenterar sitt vinnande projekt i post-doc kategorin


Tatiana Babicheva, pristagare i doktorand-kategorin, mottar sitt pris av Frankrikes ambassadör David Cvach, under applåder från AFSRs ordförande Abdel El Manira


Erica Eneqvist, pristagare i doktorand-kategorin, informerar om de lokala beslutsfattarnas roll och betydelse i utvecklingen av framtidens städer


Ali Padyab, vinnare i doktorand-kategorin, betonar vikten av att ta hänsyn till personlig integritet i utvecklingen av digitala lösningar för framtidens smarta städer


Publikbild från den välbesökta prisutdelningen i samband med ”Nuit des Idées” den 31 januari 2019 på biograf Capitol i Stockholm