13 april, 2017

Om AFSR

Bakgrund

AFSR grundades 1967 på initiativ av dåvarande verkställande direktören för IVA (Ingenjörsakademin), Sven Brohult. Föreningen har under sin femtioåriga existens fungerat som en viktig brobyggare mellan svensk och fransk forskning genom att initiera och organisera ett stort antal projekt av olika slag. Vissa projekt har varit av mer övergripande natur, som t.ex. jämförande analys av svenska och franska statliga forskningsstrategier, åtgärder för att långsiktigt skydda och bevara miljön, och olika insatser för ökad samverkan mellan forskning och industri. Andra projekt har fokuserat på specifika teknikområden som t.ex. rymdforskning, materialteknik och bioteknik.

Förutom att arrangera seminarier, konferenser och symposier av olika slag har AFSR under årens lopp arrangerat studieresor, studiebesök samt forskar- och praktikutbyten inom olika forsknings- och teknikområden. Detta har bidragit till att öka kunskapen om och intresset för den forsknings- och utvecklingsverksamhet som bedrivs i de två länderna i både akademiska och industriella miljöer och skapat förutsättningar för ökat samarbete och utbyte.

Ett viktigt inslag i AFSRs verksamhet på senare år har varit de vetenskapspriser som delats ut till yngre franska och svenska forskare. I Sverige delades priset ut mellan 2010 och 2013 i samarbete med Frankrikes ambassad i Stockholm och företagen L’Oreal (2010-2013) och Veolia (2010-2011). Teman för priserna har bl.a varit ”Biodiversity and Human Health”, ”Transport and Sustainable Development”, “Green Chemistry Serving Human Health” och “Sustainable Development and Human Health”.

Motsvarande pris till franska yngre forskare delades första gången ut 2012, i samarbete med Sveriges ambassad i Paris och företagen AstraZeneca (2012-2015) och Envac(2012). Teman för priset i Frankrike har bl.a. varit ”La Science et la lutte contre les bactéries multiresistantes”, ”La santé mentale – innovations diagnostiques et thérapeutiques”, och ”Le Diabète type 1 et type 2”.

Efter ett uppehåll i prisutdelandet, i Sverige sedan 2014 och i Frankrike under 2016, återupptas utdelningen av priser i båda länderna under 2017. Det sker med finansiellt stöd från Astra Zeneca och i samarbete med Sveriges ambassad i Frankrike. Mer information om AFSRs forskningspriser hittas på hemsidan under rubriken ”Priser, unga forskare”.