15 juni, 2017

Ledningsgrupp

AFSR har en ledningsgrupp (Conseil d’Administration) på fyra personer, vilka är ordförandena och vice ordförandena för föreningen respektive industrifonden. Ledningsgruppen ansvarar för planeringen och genomförandet av de olika projekt och aktiviteter som bedrivs inom AFSR. Ledningsgruppen har under verksamhetsåret 2020 följande sammansättning:

Abdel El Manira, ordförande

Abdel El Manira är ordförande i AFSR sedan januari 2019, då han efterträdde Olle Kämpe, profesor i klinisk endokrinologi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Abdel El Manira är
professor i neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Han är medlem av Kungliga Vetenskapsakademin i Sverige och Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet. Han är även medlem av den kungliga akademin för vetenskap och teknik i Marocko.

Marc Fontecave, vice ordförande

Marc Fontecave är vice ordförande i AFSR sedan 2013, då han efterträdde Jacques Lévy, Directeur de l’École des Mines de Paris. Marc Fontecave är verksam vid Collège de France, Paris där han innehar professuren i ”Chimie des processus biologiques”. Marc Fontecave, var post-doc vid Karolinska Institutet 1985-86, och är sedan 2019 ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin, i klassen för kemi.

Börje Svensson, ordförande i AFSRs industrifond

Börje Svensson är sedan 2013 ordförande i AFSRs industrifond och även föreningens skattmästare. Han har haft ledande positioner inom akademi och näringsliv samt vid FN-organet UNIDO i Wien. Han är ekonomie doktor vid Linköpings Universitet och var 1999-2008 adjungerad professor i företagsekonomi vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Claude Trink, vice ordförande i AFSRs industrifond

Claude Trink, som sedan 2006 är vice ordförande i AFSRs industrifond, är Ingénieur général des Mines och alumn från l’Ecole Polytechnique. Han har ansvarat för omfattande utvecklingsprojekt i regioner som drabbats av industriell nedläggning. Senast i regionen Picardie, och tidigare för det statliga kolbolaget Charbonnages de France. Han är ordförande i PPE, ett centrum för tillämpad forskning inom områdena förnybar energi och komposit-material, baserat i Saint-Avold i Lorraine